Hangi Ameliyatlar Laparoskopik Yapılabilir?

Teknolojinin gelişmesiyle, cerrahide çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de laparoskopik (kapalı) ameliyat yöntemleridir. Laparoskopik ameliyatın çeşitli avantajları vardır. Örneğin; ameliyat sonrası ağrı, klasik ameliyata göre daha azdır. Yara izi ise oldukça asgari seviyededir. Ayrıca kapalı yöntem sayesinde kişiler erkenden günlük yaşamlarına geri dönebilmektedir.

Kapalı yöntemle cerrahi çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Öncelikle safra kesesinin çıkarılması, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı gibi başlıca genel cerrahi ameliyatlarında laparoskopik yöntem kullanılmaktadır. Kapalı yöntem ameliyatının kullanıldığı ürolojik hastalıklar;

Prostat kanseri, böbrek kanseri, böbrek kisti, fonksiyonsuz böbrek, böbrek kisti, börek çıkış darlığı, testis kanseri, inmemiş testis, böbreküstü bezleri tümörleri, mesane tümörü, mesane divertikülü, mesane sarkması, vajinal fistül, üreter darlığı şeklinde sıralanabilir. Kadın hastalıklarını kapsayan bazı ameliyatlarda da kapalı yöntemden faydalanılır. Örneğin dış gebelik, polikistik over, tüplerle ilgili hastalıkların tedavisi veya karın içerisinden yabancı cisim çıkarılması gibi çeşitli operasyonlarda laparoskopik yöntem kullanılabilir. Bunların dışında kalp – damar cerrahisinde ya da ortopedide de kapalı yöntemden yararlanılır.

Cerrahi branşların birçoğunda laparoskopik yöntemden yararlanılması imkanı vardır. Ancak en sık kullanılan alan genel cerrahinin kapsamında yapılan işlemlerdir.