Laparoskopik Cerrahi Nedir, Avantajları Nelerdir?

Laparoskopik Cerrahi Nedir, Avantajları Nelerdir?

Laparoskopik Cerrahi Nedir, Avantajları Nelerdir?

Karın ve göğüs bölgesine uygulanan ameliyatlarda alışılagelmiş olan geniş kesiler açmak yerine, birkaç noktadan açılan minimal kesilerden metal borular ve bir kamera ile girilmesi yoluyla gerçekleştirilen ameliyatlardır.

Laparoskopik ameliyatlar esnasında kullanılan kamera sayesinde geniş kesiler açmadan vücut içerisi görüntülenebilmektedir  Kamera haricinde ek olarak 2 veya 3 kesi daha açılarak çalışma aletleri de vücut içerisine doğru ilerletilir. Açılan bu kesilere laparoskopik port adı verilmektedir. Operasyon yapılacak alan daha önce çekilen tomografi ve benzeri filmler ile belirlenmektedir. Hasta ameliyat için uygun pozisyonu aldıktan sonra önce kamera ardından da çalışma elemanları vüvut içerisine doğru ilerletilerek ameliyat gerçekleştirlir.

Laparoskopik ameliyatlarda genelde kamerayı tutan cerrah ve işlemi gerçekleştiren cerrah olmak üzere iki cerrah çalışmaktadır. Kameradan ekrana yanstılan görüntü, organların normal boyutundan 10-15 kat daha büyük görüntüsüdür. 

Laparoskopik ameliyatlarda açılan kesi sayısı 3, 4 veya 5 adet olabilmektedir. Bu kesilerin boyutu ise ortalama olarak 1 cm civarında olmaktadır. 

Laparoskopik Cerrahinin Avantajları 

Laparoskopik cerrahinin en büyük avantajı kozmetik görüntü açısından oldukça başarılı olmasıdır. Ameliyatlarda alışageldiğimiz geniş kesiler laparoskopik cerrahide uygulanmaz. Minimal boyuttaki kesiler sayesinde vücudun görünümü korunmuş olur.

işlem mini kesilerden girilerek gerçekleştirildiği karın boydan boya açılmadığı için çalışılan alan da minimal olmaktadır. Bu durum doku hasarını en aza indirmenin yanı sıra iyileşme sürecini de oldukça hızlandırmaktadır. Ayrıca işlemin minimal boyutlarda gerçekleşmiş olması ameliyat sonrasında görülebilecek olası ağrıları da en aza indirmiştir.