Obezite Cerrahisinin Riskleri Ve Komplikasyonları Nelerdir?

Obezite cerrahisi de, tüm diğer ciddi cerrahi girişimler gibi belli riskler taşır. Standart risk faktörlerini belirleyen hastanın genel sağlık durumu, cerrahın deneyimi, ameliyat odasının kalitesi ve anestezi uzmanının tecrübesidir. Vakitsiz ölüm bariatrik vakaların yaklaşık % 1-2.5'unda görülür. Burada dikkat edilmesi gereken, süpermorbid obezlerin yani 150-200 kilolardaki hastaların da ortalamaya dahil olduğudur. Bunun dışında, uygulanan operasyon tipine göre değişen riskler de söz konusudur. Bu riskleri en aza indirebilmek adına alınması gereken birtakım önlemler söz konusudur. Bunun için; Tüm hastalar ameliyat öncesi dönemde EKG ve akciğer grafisi dahil tüm tetkikleri titizlikle yapıldıktan sonra özellikle endokrinoloji, kardiyoloji, ğöğüs hastalıkları (akciğer) uzmanının muayenesinden geçirilmelidirler .

Ayrıca hastalar 1-2 gün öncesinden hastaneye yatırılarak, kan sulandırıcı ve bağırsakların temizlenmesini sağlayıcı ilaçlar verilir. Hastanın yüksek tansiyonu ve kan şekeri yüksekliği varsa kontrol altına alınır. Bir gün öncesinden sıvı diyete alınır ve gece herhangi bir şey yemesi engellenir. Bu lavman yapılmasına gerek kalmadan bağırsakların temizlenmesi sağlar ve böylece enfeksiyon riskini en aza indirir.

Bu hastalarda görülebilecek olan en önemli komplikasyon olan ve toplardamarlarda kanın göllenip kalması sonucu oluşan pıhtının akciğer ve beyine gitmesi (emboli) riskini en aza indirmek amacıyla hastaya ameliyat öncesi özel kan sulandırıcı ama cerrahi işlem sırasında kanama riskini arttırmayan enjeksiyon şeklinde özel ilaçlar yapılır. Ayrıca hemen ameliyat öncesi bacaktaki toplardamarlarda kanın göllenmesi ve pıhtılaşmasını önlemek amacıyla Bacaklara masaj yapmayı sağlayan tayt benzeri bir çorap giydirilir. Bu hastanın ameliyat sonrası ayağa kaldırılıp yürümesi sağlanıncaya kadar, bacaklarda kan akışını sağlar. Ayrıca kanın göllenmesini önlemek üzere, bacaklara masaj yapar. Gene ameliyat sonrası akciğerlerin yeteri kadar açılamaması sonucu oluşan özellikle akciğerlerin alt bölümlerinde oluşan sönmeleri (atelektazi’yi) önlemek amacıyla sigara içen hastalarda en az 1 hafta öncesinden sigara bıraktırılır. Birtakım özel aparatlar ile hastaya derin soluma ve nefes verme egzersizleri de yaptırılır.

Ameliyat yapılırken hastada tansiyonun kontrol edilmesi için, kan basıncını ölçen tansiyon aleti ve kandaki oksijen doygunluğunu kontrol eden, oksijen ölçüm mili takılır. Kolundan açılan damar yolundan anestezi ve kas gevşetici ilaçların akışı sağlanır. Hastanın narkozun etkisine girmesinden sonra, cerrahi uygulama sonrası ağızdan besin alıncaya kadar yeterli sıvı ve besin maddelerini içeren özel serumların verilebilmesini sağlayan, merkezi toplar damar yoluna kataterler takılır. Bu ameliyattan sonra sıvı alımı başlayınca 3-4 gün içinde çıkarılır. Hastaya ameliyat başlangıcında idrar miktarını takip etmek amacıyla takılan idrar sondası ve torbası, hastanın tuvalet ihtiyacını kendisi görünceye kadar takılı kalır.

Ölüm Riski

Mide cerrahisi ciddi bir prosedürdür. Bypass cerrahisinin komplikasyonları % 0.5-1 gibi bir ölüm oranına sahipken, mide kelepçesinde bu oran 1/2000'dir.

Cerrahinin Riskleri ile Obezitenin Risklerinin Kıyaslanması:

Bariatrik cerrahlar ve obezite uzmanları ciddi obezitenin bilinen riskleri ve hayati komplikasyonlarının bariatrik cerrahininkinden çok daha büyük olduğu konusunda hemfikirdirler. Bu gerekçeyle kar-zarar ilişikisi göz önünde bulundurularak cerrahiden yana tavır takınmak daha akılcı gibi gözükmektedir

Obezite Cerrahisinin Komplikasyonları Nelerdir?

Komplikasyon riskini azaltmak için hastalar diet ve egzersizle ilgili kılavuzları dikkatle takip etmelidir. Bu konuda destek grupları da önemli bir rol oynar.

Restriktif Cerrahinin Komplikasyonları

Mide kelepçesi ve mide zımbalama gibi restriktif bariatrik cerrahinin postoperatif riskleri şunlardır:

Kusma Riski: Kısıtlayıcı bariatrik cerrahinin en sık görülen komplikasyonu olan kusma, küçük mide poşunun özellikle iyi çiğnenmemiş gıda parçaları ile doldurulması ve gerilmesi sonucu oluşur.

Fıtık Riski: Hastaların % 10-20'sinde görülen bu komplikasyonları düzeltmek için ikincil operasyonlara gerek duyulabilir. Fıtık ameliyattan sonra yaranın tam iyileşmeden hastanın öğürmesi ve kusması veya ıkınma nedeniyle zorlanması sonucu oluşabilir. Ancak Laparoskopik cerrahi fıtık riskini ciddi derecede azaltmıştır.

Diğer Sağlık Komplikasyonları: Cerrahiden sonra % 1 oranında bacaklarda kan pıhtısı oluşur, açık ameliyatlarda % 5 oranında insizyon alanında enfeksiyon gelişir, sleeve gastrektomide (tüp mide ameliyatında) stapler hattı açılabilir veya kaçak olabilir. Bunun sonucunda karın içi kirlenerek “sepsis” denilen durum oluşur.Mide kelepçesi ameliyatlarından sonra band kayması görülebilir, nadiren de skar dokusuna bağlı yapışıklıklar yüzünden barsak tıkanıklıkları oluşabilir. Yandaş komplikasyonlara ek olarak stoma darlıkları ve marjinal ülserler de sayılabilir.

Malabsorptif Cerrahinin Sağlık Riskleri

Roux-en-Y biliopankreatik gastrik bypass gibi emilimi engelleyici bariatrik operasyonların ameliyat sonrası riskleri şunlardır:

Dumping Sendromu Riski: Bu sendrom; midedeki gıdaların incebarsağa çok hızlı geçmesi sonucu görülür. Dumping sendromu hayatı tehdit eden bir risk olmasa da, bulantı, terleme, baygınlık hissi ve ishal gibi tipik belirtilere yol açması nedeniyle çok can sıkıcı bir durumdur.

Besin Eksiklikleri: Gastrik bypass onikiparmak barsağının ve değişken uzunlukta bir proksimal jejunum kısmının bypasslanması esasına dayandığından, hastalarda demir ve vitamin B12 eksikliği gelişmesi riski vardır. Birincil emilim yerleri duodenum ve jejunum olduğundan vitamin D ve kalsiyumun emiliminde de azalma olabilir. Bypass hastaları tipik olarak ömür boyu besin ve vitamin destekleri kullanmak zorundadırlar.

Diğer Bypass Cerrahisi Komplikasyonları: Bypass hastalarının % 10-20'si fıtık gibi komplikasyonların düzeltilmesi için ikincil müdahalelere gerek duyarlar. Bypass cerrahisi geçiren hastaların 1/3'den fazlasında safra taşları gelişir.