Obezite Nasıl Tedavi Edilir ?

Obezite Nasıl Tedavi Edilir

Obezite Nasıl Tedavi Edilir ?

Obezite Nasıl Tedavi Edilir ?

Obezite tedavi yömtemleri;

  • Tıbbi  Tedavi
  • Ameliyat Dışı Girişimsel Yöntemlerle Tedavi
  • Obezite’nin Cerrahi Tedavisi

Obezitenin Tıbbi Tedavisi

Morbid Obezite kronik bir hastalıktır. Tedavisi çok zordur. Diyet yapan hastalar zayıflamayı başarsalar da kilolarını koruyamamaktadırlar.Obezite nedeniyle cerrahi olmayan yöntemlerle kilo verme programlarına katılan hastaların neredeyse tamamının, verdikleri kiloları beş yıl içerisinde tekrar aldıkları görülmüştür.

Piyasada kilo kaybı sağlamaya yönelik reçeteli ya da reçetesiz satılan bir sürü ilaç bulunmasına rağmen, bunların morbid obeziteyi uzun vadeli tedavi edecek önemli bir rolü bulunmamaktadır. İştah azaltan ilaçlar ancak 15 ile 30 kg kadar kilo vermeye yardımcı olabilmekte, buna karşın bu ilaçların çok ciddi yan etkileri ile karşılaşılmaktadır. Kilo vermeye yönelik çeşitli profesyonel programlar, düşük kalorili diyetler ve fiziksel aktivite arttırıcı yöntemler ile birlikte hastalarda haftada bir ya da iki kilo kaybı gözlenmiştir, ancak bu kiloların neredeyse tamamı yaklaşık 5 yıl içinde tekrar alınmaktadır. Hastaların bir diyet yöntemini daha deneyecek sabırları kalmamıştır. Milyonlarca hastanın diyet serüveni üzerine yapılan çalışmalar göstermiştir ki, ileri derecede obez bir hastanın diyet ve egzersiz gibi geleneksel yöntemlerle “kalıcı”kilo verme şansı %5 civarındadır. Her 100 morbid obezin 95’i, diyet polikliniklerinde ve spor salonlarında boşuna zaman geçirmektedir.

Obezitenin Ameliyat dışı Girişimsel Yöntemlerle Tedavisi

“MORBİD OBEZ” lerde yani vücut kitle index’i 40’ın üzerinde olanlarda kilo kaybını kalıcı olarak sağlamak amacıyla bu hastalara cerrahi girişim önerilmesine karşın, vücut kitle indeksi 30 ila 40 arasında olanlarda değişik yöntem arayışına girişilmiş ve aşağıda detaylı olarak anlatacağımız birtakım girişimsel yöntemleri ortaya konularak uygulanır hale gelmiştir.

MORBİT OBEZİTEDE ENDOSKOPİK OLARAK UYGULANAN BAŞLICA GİRİŞİMSEL  İŞLEMLER  ŞUNLARDIR

  1. ENDOSKOPİK (İNTRAGASTRİK) BALON UYGULAMA
  2. ENDOSKOPİK OLARAK MİDEYE BOTOX UYGULANMASI
  3. ENDOSKOPİK  ENDOBARİER  UYGULAMASI  (MİDEDEN BAĞIRSAĞA TÜP GEÇİRİLMESİ)

        Bu yöntemler daha çok vücut kitle indeksi 30 ila 40 arasında uygulanan yöntemlerdir. Seçim yapılırken, hastanın vücut kitle indeksine (VKI - BMI), obeziteye eşlik eden diyabet,,hipertansiyon, hiperkolesterolemi  gibi yandaş hastalıkların olup olmamasına ve kişinin yemek yeme alışkanlıklarına  bakılır ve ona göre hangi yöntemin uygulanacağına karar verilir.

A – İŞLEMLER:

1 – İNTRAGASTRİK BALON UYGULAMASI

Mideye şişirilebilir bir balon yerleştirerek kilo verdirme yöntemi, ilk defa 1982 yılında ünlü kalp cerrahı Debakey tarafından geliştirilmiştir. İlk kullanım amacı obez kalp hastalarını cerrahi operasyonlar öncesinde zayıflatmak ve böylece ameliyat risklerini en aza indirmektir. Bu yöntemin etkili olduğunun görülmesi ile en ideal mide balonunun geliştirilmesi için çalışmalar hızlandırılmıştır ve günümüzde de devam etmektedir.

Günümüzde mevcut iki tip mide balonu vardır. Bunlardan biri silikondan üretilen ve havayla şişirilen Heliosphere olup, Fransız Helioscopie firması tarafından üretilmektedir. Diğer balon ise Inamed - Allergan tarafından üretilen ve serumla doldurulan BIB sistemidir. Her iki sistem de hastanın midesinde bir kitle etkisi oluşturup, tokluk hissi yaratarak etki etmektedir. BIB sisteminin mide boşalımını da geciktirerek Ghrelin hormonu üzerinden açlık hissini azalttığı da belirtilmektedir. Helioscopie ise, hava ile dolum sisteminin mantığını tokluk hissinin midenin çıkımından değil, fundus denilen üst bölgelerinden kaynaklanmasına dayandırmaktadır.

Bu yöntem obezite tedavisinde kalıcı bir tedavi yöntemi değildir.  Günümüzde genelde vücut kitle index’i 35 ila 40 arasında olan normal diabetik olmayan obezlerde, birde VKİ’i 55-60’ın üzerinde olan ve yandaş hastalığı olan gastrik bypass adayı olan süper obezlerde ameliyat öncesi genel şartlarını düzetmek ve ameliyata daha iyi şartlarda girmesini sağlamak amacıyla ameliyat öncesi geçici olarak uygulanan bir yöntemdir.

Endoskopik Olarak Mideye Botoks Uygulaması

ENDOSKOPİK ENDOBARİER UYGULAMASI ( MİDE İÇERİSİNDEN ONİKİPARMAK BAĞIRSAĞINA TÜP GEÇİRİLMESİ)

Endoskopik olarak mideye girilip oradan oniki parmak barsağı içerisine yerleştirilen  35- 40 cm uzunluğunda geçirgen olmayan tüp şeklinde bir (aparat) kılıftır.

Gıdaların hiçbir değişikliğe uğramadan ve emilime uğramadan ince bağırsağın ileri kısımlarına aktarılmasını sağlar. Böylece gıdaların büyük bir kısmı enzimler tarafından sindirilmeden bağırasağın ileri bölümüne geçirilmiş olurlar, yapı taşlarına ayrıştırılmadıkları için ince bağırsaktan emilmeden kalın bağırsağa geçen bu gıdalar çoğu kez ishale sebep olarak vücuttan atılırlar.Özellikle Tip 2 diabeti olan ve vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan, VKİ’i 30’un üzerinde olup en azından 1 adet yandaş hastalığı olan kişilerde veya VKİ’i 35’in üzerinde olan hastalarda kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem henüz tüm tıp camiası tarafından kabul görmüş değildir. Hindistan gibi bazı ülkelerde uygulanmasına karşın henüz Amerika ve Avrupa ülkelerinde pek kabul görmemiştir. Bu aparat yerleştirildikten sonra en fazla 12 ay yerinde bırakılabilmektedir.