Hakkımda

OP.DR. MUSTAFA ŞENER'İN ÖZGEÇMİŞİ

1955 yılında Antakya (Hatay)'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini orada okuduktan sonra 1972 yılında Antakya Lisesini bitirerek  yüksek öğrenim yapmak üzere İstanbul'a geldi. O yıl Galatasaray İşletmecilik Yüksek Okuluna girdi. Ertesi yıl ideali olan tıp fakültesini kazanarak 1973 yılında girdiği İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 18 Mayıs 1979'da bitirip tıp doktoru ünvanını kazandı. Mezuniyetten hemen sonra Bezm-i Alem Vakıf Hastanesinde 1. Cerrahi kliniğinde Doç. Dr. Mazhar Özman'ın yanında asistan olarak çalışmaya başladı. İlk yayınını burada yaptı (Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg.12:66-69,1981/beş yıllık atonik yara olarak tedavi edilen travmatik uretero-gluteal fistül olgusu) .

           12 Eylül 1980 sonrası burada Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulmakta olan 3.Tıp fakültesinin lağvedilmesi üzerine yeniden sınava girerek İ.Ü. Tıp fakültesi genel cerrahi A.B.D.'nı kazandı. Mart 1981'de vakıf gureba hastanesindeki görevinden ayrılarak Çapa'da uzmanlık öğrenciliği eğitimine yeniden başladı. Burada bulunduğu süre içerisinde (27/03/1981 - 15/07/1985) 1000'e yakın ameliyat ve biri yabancı olmak üzere 5 yayın yaptı,  katıldığı 3 ulusal kongreye yaklaşık 8 tebliğ sundu. Temmuz/1985'te uzmanlık eğitimi tamamladıktan ve uzmanlık bitirme sınavını başarı ile verdikten sonra genel cerrah uzmanı ünvanını kazandı ve Ağustos 1985'te  vatani görevini yapmak üzere askere gitti.

        Bu arada 1986 yılında katıldığı Ankara'da yapılan ulusal cerrahi kongresinde; köpekler üzerinde yaptığı "hepatik pleksus vagotomisinin oddi sfinkteri üzerine etkisi" isimli çalışmasıyla "hazım bumin ödülü"nü kazandı. Askerliğini m.S.B. Çamlıca Askeri Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinde tamamlayıp  Kasım 1986'da zorunlu hizmet gereği SSK Diyarbakır Hastanesindeki görevine başladı. 1987 yılında tekrar İstanbul'a dönerek SSK İstanbul Hastanesine bağlı Kazlıçeşme kamu sağlığı merkezinde cerrahi uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1 yıl kadar burada görev yaptıktan sonra 1988 Mart'ında SSK İstanbul (Samatya) Hastanesine geçti. Burada çalışmaya başladıktan sonra Samatya Hastanesi tarihinde gerçekleştirilmemiş birçok ameliyatı başarı ile gerçekleştirdi. 2002 yılında sınav kazanarak klinik şef yardımcısı olduğu ana kadar geçen zaman periodunda yaklaşık 11 adet mezuniyet sonrası eğitim kursuna katılarak cerrahinin guatr, meme, mide, kolon ve damar cerrahisi gibi özel alanlarında kendisini geliştirdi.  27 kadar ulusal ve uluslararası kongreye katılarak 13 tebliğ sundu.Bunlardan "malign bilier tıkanıkların giderilmesinde wallstent uygulanması" isimli çalışma nisan 1994 yılında izmir/çeşmede yapılan  xv. Ssk tıp kurultayında "en başarılı bildiri" seçildi ve juriden özel ödül aldı. Gene bu dönemde 12 kadar bilimsel makelesi çeşitli bilimsel ve sosyal dergilerde yayınlandı.

2002-2003 yılları arasında 1.Cerrahi kliniğinde şef yardımcısı olarak çalıstıktan sonra 2. Cerrahi kliniğinde şefliğin boşalması üzerine 2. Cerrahi kliniğinin şefliğine atanmış ve emekli olup özel sektöre geçtiği Ekim 2007 tarihine kadar bu görevde kalmıştır. Bu süre içerisinde aynı zamanda istanbul hastanesinin başhekim yardımcılığı görevini birlikte yürütmüş ve başhekimin İstanbul dışına çıktığı dönemlerde başhekimliğe vekalet etmiştir. 2002 ila hastanenin sağlık bakanlığına geçtiği şubat 2005 tarihleri arasında SSK cerrahi danışma kurulu üyeliğide yapmıştır.

         S.B.İstanbul (Samatya) Sastanesinde çalıştığı 19 yıllık süre içerisinde çoğu büyük operasyonlar olmak üzere yaklaşık 9000'e yakın ameliyat yapmış olan Op. Dr. Mustafa şener özellikle laparoskopik (kapalı) ameliyatları yapmadaki ustalığı ile tanınır. Gene bu süre içerisinde 50'ye yakın genel cerrahi uzmanı yetiştirmiş ve kendine özgü birçok cerrahi teknik geliştirerek  bunları yaymaya çalışmıştır.

                 Ulusal cerrahi derneği, ulusal endoskopik-laparoskopik cerrahi derneği, meme cerrahisi derneği, hepato-pankretobilier cerrahi derneği,kolo-rektal cerrahi derneği, ulusal travma ve acil cerrahi derneği, rekonstrüktif  micro cerrahi derneği, istanbul cerrahi derneği ve hataylılar dayanışma derneği üyesi olan Op. Dr. Mustafa şener sağlık vakfının 5 kurucu üyesinden biridir.

                 1989 yılında  sağlık vakfının açmış olduğu özel aksa polikliniğinin kuruluşunda önemli görev üstlenmiş olan op.Dr.Mustafa şener ,1991 yılında açılan özel huzur hastanesinin kurucuları arasında yeralmış ve 2006 yılına kadar burada da kısmi zamanlı olarak görev yapmıştır.

                Aynı zamanda sporcu olan Op. Dr. Mustafa Şener siyah kuşak 1. Dan judocu olup, Türkiye 1. Ve 3.lükleri vardır. İki dönem de judo federasyonu sağlık kurulu üyeliği yapmıştır. Halen su sporları ile uğraşmakta ve sukayağı yapmaktadır

                Şu anda kuruluşuna katkı sağladığı  Özel Medipol Üniversitesi'nin uygulama hastanesi olan Nisa Hastanesinde Cerrahi grup şefi olarak çalışmakta olan Op. Dr. Mustafa Şener iyi derecede İngilizce bilmekte  olup, evli, 3 çocuk ve 3 torun sahibidir.

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...