Endoskopik Cerrahi

Endoskopik Cerrahi

Endoskopik Cerrahi

Ameliyatların birçoğu çeşitli yöntemler altında gerçekleştirilmektedir. Özellikle de son 20 yılda teknolojinin gelişmesi ve bulunan yeni yöntemlerle tıp alanında büyük ilerle kaydedilmiştir. Endoskopik cerrahi de, ameliyat sırasında kullanılan ve doktorlar tarafından sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Endoskopik cerrahi, tıpta Laparoskopik cerrahi olarak geçmektedir.  Endoskopik cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatlarda; ameliyat kesisi daha küçük olurken, hastalar ameliyat sonrasında daha az ağrı hissediyor ve daha erken taburcu olabiliyorlar.

Endoskopik cerrahi işleminin tercih edildiği ameliyatlar is şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Reflü cerrahisi

 • Safra kesesi ameliyatı

 • Karaciğer

 • Apandisit

 • Pankreas cerrahisi

 • Mide kanseri cerrahisi

 • Fıtık cerrahisi

 • Böbreküstü bezi ameliyatı

 • Dalak

 • Kalın bağırsak cerrahisi

 • Obezite cerrahisi

 • Rahim alınması

 • Kadın hastalıkları

Endoskopik cerrahi kısaca, göbek deliğinden küçük bir kesi açılıp, ucunda kamera bulunan bir aletle girilerek, karın içinin gözlemlenmesi ve var olan problemin cerrahi işlemler giderilmesi işlemidir. Endoskopik cerrahinin ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda, doktorlar 5mm ya da 10 mm’lik trokar yani borular kullanarak işlemi gerçekleştirmekteydi Fakat sürekli gelişen teknoloji ile birlikte, endoskopik cerrahide kullanılan trokarların boyutu 1,7 mm çapına düşmüştür. Elbette kullanılacak olan aletlerin çapı doktorun kendi tercihine kalmıştır.

Endoskopik cerrahide yaşanan ilerlemeler ile birlikte uygulanan alan sayısı da giderek artmaktadır. Endoskopik cerrahinin uygulandığı alanlar arasında Genel Cerrahi, Kalp cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Üroloji, Jinekoloji, Pediatrik Cerrahi ve Ortopedi alanında sıkça tercih edilmektedir.

Endoskopik Cerrahinin Faydaları

Endoskopik cerrahi uygulanan hastaların karınlarında daha küçük kesiler açılır ve iyileşme süresi daha hızlıdır. İşlem sonrasında hastanede kalma süresi, açık ameliyatlara oranla daha kısa olacaktır. Yapılan işleme bağlı olarak birçok hasta aynı gün içerisinde taburcu edilmektedir. Enfeksiyon oluşumu, endoskopik cerrahide nadir olarak meydana gelmektedir.

Endoskopik Cerrahinin Diğer Kullanım Alanları

Endoskopik cerrahi yalnızca ameliyatlarda, tedavi etme amaçlı kullanılan bir yöntem değildir. Son yıllarda uzmanlar hastalıkların tanısı koyabilmek için, sıkça endoskopik cerrahiden yardım almaktadır. Tanı koymak için sıkça tercih edilen alanların başında akut karın hastalıkları ve karnın delici –kesici aletlerle yaralanması yer alır.

Endoskopik cerrahi özellikle kadın hastalıklarının tanısının koyulmasında da sıkça faydalanılan bir yöntemdir. Bu sayede hastalara gereksiz açık ameliyat yapılmasının da önüne geçilmiş olunmaktadır. Bunun dışında karın bölgesinde oluşan tümörlerin yaygınlığını tespit etmek ve kanserin hangi evrede olduğunu öğrenebilmek için yine Endoskopik cerrahiden faydalanılmaktadır. Birçok doktor ameliyatlarında bu yöntemden faydalanmaktadır.

Endoskopik Cerrahi İçin Özel Eğitim Gerekir mi?

Son yıllarda doktorlar tarafından sıkça kullanılan Endoskopik Cerrahi işlemi için, dünyada ve ülkemizde bu konuda verilen eğitimler bulunmaktadır. Eğitim kapsamında standart tekniklerin yer aldığı temel eğitimlerin yanı sıra bağırsak cerrahisi, mide cerrahisi ve tek delik üzerinden endoskopik cerrahi gibi daha ileri eğitimler yer almaktadır. Eğitimlerin tamamında endoskopik simülatörler yer almaktadır. Buradan yola çıkarak, Endoskopik cerrahi işlemini ameliyatlarında kullanmak isteyen tüm doktorların öncelikli olarak bu işin eğitimini almaları şarttır. Endoskopik cerrahi alanında yapılan bir takım araştırmalarda; bu işlemi uygulamak isteyen ve video oyunları oynayan kişilerin, bu işlem için el becerisinin daha iyi olduğu fakat görsel algılama konusunda diğer kişilerden bir üstünlüğü olmadığı belirtilmiştir.

Endoskopik Cerrahi ile Robotik Cerrahi Arasındaki Benzerlikler

Robotik cerrahi de, endoskopik cerrahi gibi tamamen kapalı yapılan bir ameliyattır. Fakat robotik cerrahide, doktor son teknoloji ürünü tıbbi robotlar yardımıyla operasyonu gerçekleştirmektedir. Endeskopik cerrahi ile robotik cerrahi arasındaki benzerlikler ise şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Endoskopik ve Robotik Cerrahi, halk arasında kapalı ve kansız ameliyat olarak bilinmektedir.

 • İki yöntemde de, karın gölgesinden trokar yardımıyla karın boşluğuna girilir.

 • İki yöntem sayesinde de, hasta daha az ağrı hisseder, kısa sürede sosyal yaşamına geri döner ve kesiye bağlı fıtık oluşumu minimalize edilir.

 • Endoskopik ve Robot cerrahisi, diğer açık ameliyatlara oranla daha fazla maliyetlidir.

 • İki yöntemi uygulayabilmek için, alanında uzman ve bu yöntemlerin eğitimini almış doktorların uygulaması gerekmektedir.

Endoskopik Cerrahi ile Robotik Cerrahi Arasındaki Farklar

Endoskopik Cerrahi ile Robotik cerrahi arasında her ne kadar benzerlik olmuş olsa da, aralarında bulunan farklar ise şöyle sıralanmaktadır;

 • Robotik cerrahi uygulanan operasyonlar, endoskopik cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatlara oranla daha uzun sürmektedir.

 • Robotik Cerrahi işleminin maliyeti, Endoskopik Cerrahi işlemine göre daha fazladır.

 • Robotik Cerrahi işlemini gerçekleştirecek doktorların, Endoskopik cerrahi işlemi için aldıkları eğitim üzerine ek bir eğitim daha almalar gerekmektedir.

 • Robotik cerrahi, Endoskopik cerrahi işlemine göre daha kolay uygulanan ve doktorun işini kolaylaştıran bir tekniktir.

 • Endoskopik cerrahi işleminde elde edilen görüntü 2 boyutludur. Robotik cerrahi de ise 3 boyutlu görüntü kullanıldığından doktor işlemi daha kısa ve kolay bir şekilde tamamlar. B yüzden Endoskopik Cerrahi işlemi de yapılan geliştirmeler ile birlikte 3 boyutlu hale getirilmeye çalışılmaktadır.