Endoskopik Cerrahi

Endoskopik Cerrahi

0 Oy

Endoskopik cerrahi, uç kısmında ışık ve kamera bulunan, kıvrımlı bölgelerden rahat bir şekilde geçebilecek nitelikte yılanvari hareket kapasitesine sahip (fleksibl) bir alet vasıtası ile içi boş olan mide, kalın bağırsak ve akciğerlerin broşları gibi organların içinin görüntülenmesini sağlayan ilk etapta tanı amaçlı işlemin genel adıdır.

Özel olarak ise yemek borusu, miden ve on iki parmak bağırsağının bu işlem ve aletin kullanılması suretiyle incelenmesine gastroskopi, ince bağırsağın son 10 cm’lik kısmı ile kalın bağırsağın tümünün içi yapısının incelenebilmesine ise kolonoskopi adı verilmektedir.

Endoskopi Yapılmasının Sebepleri Nelerdir?

Endoskopik cerrahi yöntemleri ile yapılan görüntüleme işlemlerinin temel amacı şikâyetçi olunan rahatsızlığa tanı konulmasıdır. Tanı konulmak amacıyla aşağıdaki şikayetler söz konusu olduğunda endoskopi yapılmaktadır;

• Karın bölgesinin üst kısımlarının ağrı ve şikâyetlerinde

• Midede meydana gelen yanma ve ekşime rahatsızlıklarında

• Yutma eylemi esnasında yaşanan sorunlarda

• Yutma sırasında ağrı olduğunda

• Herhangi bir yiyecek maddesinin yutulması esnasında takılma hissinin yaşandığı durumlarda

• Tıbbi müdahale sonrası son bulmayan bulantı ve kusma şikâyetleri olduğunda

• Kansızlık şikâyeti olup ta yapılan tıbbı tedaviye yanıt vermeyen durumlarda

• Sebebi anlaşılamayan, birden ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde gelişen hızlı kilo kaybı söz konusu olduğunda

• Yoğun kıvamlı ya da kanlı kusma durumlarında

• Dışkılama esnasında dışkının renginin katran gibi koyu renkte olması halinde

• Nedeni anlaşılamayan kusma ve bulantı şikâyetlerinin olması halinde endoskopi yapılması zorunludur.

Endoskopik Cerrahi Hangi Amaçla Yapılır?

Endoskopik cerrahi yöntemler daha bir çok hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır.

Bunlar;

• Kanamalı yemek borusu varislerinin tedavisi

• Varis kanamaları dışında meydana gelen mide kanamalarının tedavisi

• Yemek borusu boyunca rastlanılan ve midede de görülen darlık şikâyetinin genişletilerek tedavi edilmesi

• Erken dönem mide tümörlerinin tedavi edilmesi ve midede rastlanılan poliplerin çıkartılması

• Ameliyatla çıkartılamayacak kadar ilerlemiş mide üst kısım ve yemek borusu kanserlerinde geçişi ve şikâyetlerin azaltılmasını sağlamak amacıyla stent yerleştirilmesi işlemi

• Ağız yolu ile beslenme imkânını yitirilmiş olan hastalarda dışardan mideye beslenme tüpü konulması gibi işlemlerdir

 Ayrıca, uzayan ishallerle seyreden iltihabi bağırsak hastalıklarına tanı konulmasında, koyu renkli kanlı dışkılamada teşhis koymada, genetik hastalıkların tanısında ve kronik bir hal almış olan ishal durumunda, erken evre kanser taraması amacıyla da kullanılabilmektedir.

Endoskopi İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Öncelikle endoskopi işlemi geçirecek hastaların operasyondan yedi ila sekiz saat önce yeme ve içmeyi kesmeleri gerekmektedir. Endoskopi uygulamaları genel olarak rahatsızlığı olan kişilerin hastaneye yatırılmasına gerek duyulmadan yapılabilmektedir. Acil vakalar hariç, hastalara bir iki gün evvelinden bağırsak temizliği yaptırılarak bu işlem yapılmaktadır.

Endoskopi işlemi uygulanacak kişilerin hastalık geçmişleri, kullandıkları ve kullanmak zorunda oldukları ilaçlar ve geçirdikleri ameliyatlar ayrıntılı bir şekilde araştırılmalıdır. Ayrıca işlem esnasında hastaya endoskopi yapılabilmesi için gerekli pozisyon verildikten sonra ağrı ve acı hissetmemelerini sağlamak için birtakım anestezik ilaçlar verilir. Gerekli olmadığı müddetçe tam anestezi yapılmaz.

Endoskopi Sonrası Yaşanabilecek Komplikasyonlar Nelerdir?

Endoskopi yapılası gereken hastalara bu işlem yapılmadan evvel ve operasyon esnasında birtakım ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçlara karşı eğer hastanın duyarlılığı var ise allerjik bir tepkime gelişmesi söz konusu olabilir. Bu sebeple alerji geçmişi olan hastaların bu şikâyetlerini işlem gerçekleştirilmeden önce söylemeleri gerekmektedir.

Ayrıca endoskopi operasyonları sonrasında çok sık olmamakla birlikte;

• Ağızdan, makattan kan gelmesi

• Yutkunmada kısa süreli güçlük yaşanması

• Karında şişkinlik yaşanması ve gaz sancısı gibi bir rahatsızlığın olması

• Çok nadiren görülse de işlem sırasında midede, yemek borusunda ve bağırsakta delinme meydana gelmesi söz konusu olabilir.

Gastroskopi İşlemi Neden Tekrar Edilir?

Endoskopi işleminin tekrar edilmesi bazı hallerde gerekebilmektedir. Endoskopik cerrahi uygulamalarının ne sıklıkla ve aralıklarla tekrarlanacağına; hastalığın ilk tanısının konulduğu işlemin akabinde ya da histopatolojik araştırma sonuçlarının gelmesinden sonra karar verilmektedir.

Aşağıdaki gibi birtakım durumlarda endoskopik cerrahi işlemin tekrar edilmesi gerekebilmektedir;

• Midede görülen poliplerinin ne durumda olduklarının anlaşılması için takip amacıyla

• On iki parmak bağırsağı ile midede meydana gelen ülser hastalığının İlaçla tedavi edilmesi sonrası, hastalığın kontrol edilmesi amacıyla

• Kanser oluşma ihtimali bulunan Barret özofagus denilen durumlarda ve atrofik gastrit rahatsızlığı bulunan hastalarda

• Aile bireylerinden birinde mide kanseri saptandığında diğer aile bireylerinde genetik yatkınlık olup olmadığının araştırılması durumunda

• Ameliyat edilen mide kanserli ve Barret özofagus!lu hastaların takibinde

• İlaçla tedavi uygulanmasına karşın hasta şikâyetlerinin son bulmaması halinde veya tekrarında bahsettiğimiz gibi endoskopik cerrahi işlemin tekrar edilmesi gerekebilir.

Yorum Yap

İletişim Bilgileriniz Hiçbir Şekilde Paylaşılmayacaktır. * lı Alanları Doldurmak Zorunludur.

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...

Web sitesinde yer alan içeriklerin tamamı bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi yöntemleri için mutlaka doktorunuza başvurunuz...
COPYRIGHT © 2018 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR
Reflux Surgery Reflü Belirtileri Gastrik Bypass Ameliyatı Nedir Gastrik Bypass Ameliyatı