Mamografinin Yararları - Zararları! - Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

Mamografinin Yararları - Zararları! - Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

0 Oy

Mamografilerin Faydası Abartılıyor Riskleri Görmezden Geliniyor, Bu Nedenle Rastgele Yapılan Mamografi Taramalarına Karşıyım.....

Ünlü tıp dergisi BMJ’ de yer alan bir makalede, dünyanın en büyük meme kanseri derneği olan “Susan G. Komen for the Cure”, yanıltıcı istatistikler kullanmak ve aldatıcı açıklamalar yapmakla suçlandı.

Amerikal’ lı profesörler Woloshin ve Schwartz, derneğin 2011 senesi meme kanseri farkındalık ayı için hazırladığı tanıtım materyalinde ‘mamografinin faydalarının abartılırken risklerinin görmezden gelindiğini’ ileri sürüyorlar.

Dernek yayınlarında mamografi yaptıran ve yaptırmayan kadınların yaşama sürelerinin çok farklı olduğu, kanser erken yakalandığında 5 yıl içinde hayatta kalma süresinin yüzde 98, geç yakalandığında ise yüzde 23 olduğunun bildirildiğine dikkat çekiliyor.

Woloshin “Derneğin duyurularında mamografi ile alâkalı abartılı istatistikler veriliyor, zararlarının ise adı bile geçmiyor. Mamografinin faydası o kadar büyük gösteriliyor ki buna bakıp da mamografi yaptırmamak mümkün değil. Kadınların bilinçli karar verebilmeleri için işlemin sadece faydalarını değil zararlarını da bilmeleri gerekir.” diyor.

Taramadan Faydalanan Kadın Sayısı Çok Az

Meme kanserinin erken teşhis edilmesinin hayatta kalma süresi üzerine etkisi var ama bu iddia edildiği kadar fazla değil.

Mamografi taramaları sayesinde 50 yaşındaki kadınların meme kanserinden dolayı ölüm riskleri yüzde 0.53’ den yüzde 0.43’ e iniyor. Bu ‘yüzde 0.07’ gibi son derece küçük bir fark!

Woloshin ve Schwartz’ a göre “Hayatta kalma süreleriyle ilgili istatistiklerin taramaların faydasını tayin etmek için kullanılması doğru değil. Tarama, kanserleri erken teşhis ettiği için mamografi yaptıran veya yaptırmayanların yaşama sürelerini karşılaştırmak tamamen önyargılı.”

Woloshin, “Hayatta kalma istatistikleri doktorlar için de kafa karıştırıcı” diyor ve ekliyor:

“Taramalarla ilgili olarak hayatta kalma istatistiklerini kullanmak yanlıştır.

Mesela, tarama yaptırmayan ve 67 yaşında memelerinde kitle fark ettikten sonra teşhis edilen kadınların hepsi 70 yaşında ölürlerse, bunların 5 sene sonra hayatta kalma süreleri yüzde 0’ dır.

Buna karşılık tarama programlarına giren ve 64 yaşında kanser teşhis edilen kadınların hepsi 70 yaşında öldüklerinde 5 sene hayatta kalma oranları yüzde 100 olacaktır. Oysa her iki gruptaki kadınlar aynı süre yani 70 yıl yaşamışlardır.

Bir tarama testinin işe yarayıp yaramadığı ‘randomize’ bir araştırmada daha az kadının öldüğünün gösterilmesiyle ispat edilebilir.

Mamografi Aşırı Teşhislere De Sebep Oluyor

Bilimsel verilere göre taramalar meme kanserine bağlı ölümleri bir miktar azaltsa da birçok kadın bu yüzden çok ciddi zararlar görebiliyor.

On sene süreyle yılda bir taramaya giren kadınların yüzde 20-50’ sinde “yanlış bir alarm” tespit ediliyor ve yüzde 5-20’ sinde kanseri ekarte etmek için biyopsi yapılması gerekiyor.

Taramaların en önemli zararı “aşırı teşhis”. Bu, bir kadına ya kendiliğinden kaybolacağı veya çok yavaş büyüyeceği için hiç zarar vermeyecek bir kanserin teşhis edilmesi demek.

Bu zararsız kanserler yüzünden birçok kadın radyasyon alıyor, kemoterapi yapılıyor ve hatta ameliyat ediliyor. Oysa bunların tümü de gereksiz.

The Telegraph gazetesi, İngiltere’ de her sene 7 bin kadının bu aşırı teşhis yüzünden gereksiz tedavi gördüklerini ve bazı kadınların boşu boşuna bir memelerini kaybettiklerini bildiriyor.

Dernek Ne Diyor?

Derneğin başkan yardımcısı Chandini Portteus, “Mamografi mükemmel bir yöntem değil ama bugün için elimizdeki en iyi teşhis yöntemi.

Kadınların erken teşhis ve tedavinin fayda ve zararları hakkında bilgilenmelerini destekliyoruz.

İstatistikler yanıltıcı değil. Erken teşhis erken tedaviyi sağlıyor. Bu, kadınların meme kanserini atlatmaları için en iyi şans.

1982’ de kurulan ve meme kanseri farkındalığının sembolü olan pembe kurdelenin de yaratıcısı olan organizasyonumuz bugüne kadar araştırmalara 2 milyar yatırdı.

Kanseri daha belirti vermeden önce teşhis etmek için –mesela biyo-markerler aracılığıyla- milyonlarca dolar harcadı.

Hangi tümörlerin yayılacağını hangilerinin yayılmayacağını belirleyecek araştırmalara da destek oluyoruz.

Kadınları, kendileri için doğru olanın belirlenmesi konusunda doktorları ile beraber çalışmaya teşvik ediyoruz.

Gelelim Neticeye

Mamografi taramalarının bilinçsizce yapıldığını, bu yüzden de birçok kadının gereksiz strese girdiğini; gereksiz tedavilerden zarar gördüğünü; bazılarının memelerini kaybettiğini; çok ciddi ekonomik kayıplar oluştuğunu birçok defa yazdım.

Ben de aynen Amerikalı profesörlerin ‘kafasındayım’.

Kız kardeşini 1980 senesinde meme kanserinden kaybeden Nancy Brinker tarafından kurulan derneğin bu hastalığın erken teşhisi için ‘iyi niyetle’ kurulduğundan ve mücadele ettiğinden şüphe duymuyorum.

Faydası olsun olmasın olabildiğince çok kadına erken yaşlardan itibaren mamografi yapılmasının üç kuruma faydası vardır:

Bir: Mamografi aleti üretenler

İki: Meme kanseri tedavisi için ilaç, alet, ameliyat malzemesi üretenler

Üç: Meme kanserini tedavi eden sağlık kuruluşları

Susan G. Komen for the Cure isimli dernek bugüne kadar kimlerden ne kadar maddi yardım aldığını açıklarsa mesele de anlaşılır.

Bu Arada;

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden öğrencim olan Dr. İbrahim Sözen’ den iki e-mektup aldım.

Anladığıma göre, bana gelen bu e-mektuplar benden başka bazı hekimler arası haberleşme sitelerine de gönderilmiş.

Bunların ilkinde Journal of Medical Screening 2012, volume 19, supplement 1’ de yayınlanan “Summary of the evidence of breast cancer screening outcomes in Europe and first estimate of the benefit and harm balance sheet” başlıklı makalenin bir haber sitesindeki duyurusu yer alıyor (1).

Hemen arkasından gelen ikinci e-mektup ise aynen şöyle:

“Bir önceki e-postada bu ay Journal of Medical Screening dergisinde yayınlanan makalenin haberi var. Avrupa’ da 12 milyonun üzerinde kadının tarandığı meme kanseri tarama programları sonucunda, mamografi sayesinde her taranan 1000 kadından 7 ile 9 kadının yaşamı kurtarılmakta, buna karşın 4 kadında aşırı teşhis (over diagnose) söz konusu olmakta.

Kişisel görüşüm, 1000 kadından 8 kadının yaşamasını sağlayan bir tarama programı, taramanın amacına hizmet eder, 4 kadında gereksiz biyopsi, katlanılabilir bir aşırı teşhistir.

Sevgili Ahmet Rasim Hocamın, 18 Avrupa ülkesinde 26 ayrı tarama programının sonuçlarını analiz eden bu raporu da kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum.

Sevgiler.”

Gelelim Bizdeki Duruma: Rastgele Yapılan Mamografi Taramalarına Karşıyım

Sevgili İbrahim,

İlk mektupta gönderdiğin haberi elbette okudum; aksini kim düşünebilir?

Onunla da kalmadım tabii ki ve Journal of Medical Screening’ in bu mevzu ile alâkalı 10 adet makale olan özel sayısına da göz attım. Elbette bu kısa sürede bunların tamamını değil ama hepsinin de “abstract” larını okudum (2).

Mamografi taramalarına değil, bunların plânsız-programsız hatta şuursuzca yapılmasına karşıyım

İki ayrı yazımdaki şu cümlelerim herhâlde bunu net olarak ortaya koyuyor:

Bir: Meme kanseri için yapılan taramalara karşı değilim ama bizde bu işin bilinçsiz, gelişi güzel yapıldığına inanıyorum (3).

İki: Meme kanseri için yapılan taramalara karşı değilim ama bu işin bilinçsiz, gelişigüzel yapılmasının kadınlara faydadan çok zarar verebileceğini de hatırlatmak isterim (4).

Meme taramalarının yöntemi hakkında fikir birliği yok

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizde de mamografi taramalarının hangi yaştan itibaren hangi sıklıkta yapılması konusunda fikir birliği yok:

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi mamografi taramaları 50-69 yaşlar arası 2 senede bir yapılmalı diyor (5).

Türk Radyoloji Derneği (TRD) ise 40-70 yaş arası her sene düzenli olarak yapılması tavsiyesinde bulunuyor (6).

Buna göre Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uyan bir kadın 70 yaşına gelene kadar 10, TRD’ nin kilere uyan bir kadın ise 30 mamografi çektirmiş oluyor.

Mamografi taramalarında bir başıbozukluk var

Mamografi taramaları Sağlık Bakanlığı veya bir merkezin denetimi altında mutlaka belirli bir ‘program dâhilinde’ ve ‘kayıt tutularak’ yapılmalıdır. Ücretsiz de olsa iyi niyetle de yapılsa gelişigüzel taramalara izin verilmemelidir.

Bizde bir bakıyorsunuz bir belediye mamografi aleti alıp kendi başına meme taramaları yapmaya başladığını ilân ediyor (7).

Bir dernek çıkıyor ‘Mamografi cihazlarıyla donatılmış TIR’larla Türkiye’de gidilmedik köy bırakmayacaklarını’ iddia ediyor (8).

Birçok kadın kamu veya özelde kendi kafasına göre mamografi yaptırıyor.

Böyle başıbozukluk olmaz!

Mamografilerin fayda ve riskleri takip edilmiyor

Bir meme tarama programımız ve düzenli bir kayıt sistemimiz olsaydı biz de yaptığımız taramaların fayda ve risklerini ortaya koyan araştırmalar yapabilir ve yayınlayabilirdik.

Bu çalışmadaki 18 ülke arasında pek âlâ Türkiye de yer alabilirdi; acaba neden yoğuz?

Elbette yabancı literatürü yakından takip edeceğiz ama kendi verilerimizi de mutlaka bilmemiz lâzım; dökme suyla değirmen dönmez.

Her işte olduğu üzere, mamografilerin de fayda ve risklerini takip etmeden ‘Madem herkes yapıyor hadi biz de geri kalmayalım’ mantığı yanlıştır.

Ülkemizde herhalde yüzlerce mamografi aleti vardır ve bugüne kadar da milyonlarca mamografi yapılmıştır fakat gelin görün ki bunların bir işe yarayıp yaramadığı, yarıyorsa bunun ne nispette olduğu, olumsuz tarafları mevzuunda yapılmış ‘ciddi ve geniş kapsamlı’ tek bir araştırma yoktur.

Mamografilerin teknik meseleleri de önemli

Mamografi aletlerinin kalite ve denetimlerinde de ciddi meseleler var.

Bu aletlerin ‘teknik’ olarak senede bir denetlenmesi gerekirken bizde böyle bir kontrol mekanizması yoktur.

Mamografileri çeken teknisyenlerin eğitimleri, bilinçleri ve denetimleri hakkında da büyük endişelerim var.

Şu sorularıma cevap arıyorum:

Klâsik mamografilerle dijital mamografiler arasında fark var mıdır; aletin kalitesi sonucu etkiler mi?

Magografi teknisyeni olmak için bir eğitim ve bir belge gerekir mi, yoksa bu iş görerek hemen öğrenilebilir mi?

Mamografi teknisyenleri ve aletleri denetleniyor mu?

Mamografide maruz kalınan radyasyon miktarları sistematik olarak kontrol ediliyor mu?

Mamografilerin yorumlanmasında uzmanlarımız arasındaki ‘uyum’ hakkında bilgimiz var mı?

Ülkemizde BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarının sıklığını biliyor muyuz; biliyorsak taramalarda X-ışınlarına çok hassas olan bu grubu ‘mamografi taraması’ dışında tutuyor muyuz?

Modern tıbbın bilinçli bir yanlışı

Modern tıp hastalıkların önlenmesi, toplumun eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi ile çoktandır ilgilenmiyor; çünkü bu iş ‘endüstrinin’ işine gelmiyor.

‘Tarama yapalım iyi, hoş’ ama önce kadınlarımızı meme kanseri, risk faktörleri ve kendi kendine meme muayenesi hakkında bilinçlendirsek ve eğitsek daha iyi olmaz mı?

Aynı şey doktorlarımız için de geçerli: Her doktor meme muayenesini tam ve doğru olarak yapabilmelidir.

Acı ama gerçek birçoğu bunu bilmez, hatta bir kısmı bilmediğini de bilmez.

Bir meslekdaşım diyor ki (8):

“Giderek artan kanseri önlemek yerine petrol yatağı bulmuş gibi bunları işlemek küresel sağlık sisteminin temeli. Kanser ederken de tedavi ederken de hizmetinizde olan bu anlayış dev bir sektör yaratıyor. Kanser ve hastalıkları önlemek ise sektör için çöküş getiriyor. Kanser ve hastalıkları önleme kampanyaları neden yapılmıyor?”

Taramaları kahramanca savunanlar meme kanserinin önlenmesi için kıllarını bile neden kıpırdatmıyorlar acaba?

Aklın yolu bir

Mamografi taramaları tüm dünyada tartışılıyor ve iyi de yapılıyor; doğruyu bulmanın başka yolu var mı?

Üstelik de Journal of Medical Screening’ deki makalelerle birçok temel meselede de hemfikirim:

Mesela, bu çalışmada da taramalar meme radyolog ve cerrahlarının aksine ‘benim de birçok yazımda tavsiye ettiğim gibi’ 50 yaşından itibaren iki yılda bir yapılmış.

Bir makalede de meme kanseri taramalarındaki bugünkü münakaşaların önemli sebebi olarak, mamografi taramalarının gerçek etkisini belirlemesi mümkün olmayan uygunsuz metodolojik yaklaşımların kullanılması gösteriliyor (9).

Aynen katılıyorum: Mesele sistemsizlik meselesidir!

Gelelim neticeye

Bir makale okuyup da mal bulmuş mağribi gibi hemen bana ‘yüklenmeye’ çalışanlar oluyor.

Aslında onların çoğunun o araştırmanın sadece ‘haberini’ veya ‘özetini’ okuduklarını, orijinal makaleyi de benim yazılarımı da doğru dürüst okumadıklarını biliyorum.

Okusalar böyle mektuplar yazmazlar.

Yazılarımın modern tıp melânkoliği meslekdaşlarıma dokunduğunun, ‘kışkırtıcı başlıklar’ ve ‘sivri bir dil’ kullandığımın da farkındayım.

Sadece bu yazımın başlığını okuyup ne demek istediğimi şıp diye anlayanlar gene “Bakın, adam kanser taramasına karşı olduğunu resmen itiraf ediyor” diyecekler.

Desinler, yazımı buraya kadar okuyanlar için tekrarlıyorum:

Meme taramalarına değil, bu işin şuursuzca; plânsız-programsız; kayıtsız-kuyutsuz; neticeleri takip edilmeden-değerlendirilmeden; mâli getirisi-götürüsü hesaplanmadan; ‘dünya yapıyor biz de yapalım’ mantığıyla yapılmasına karşıyım.

Yorum Yap

İletişim Bilgileriniz Hiçbir Şekilde Paylaşılmayacaktır. * lı Alanları Doldurmak Zorunludur.

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...