Defansif (Çekinik) Tıp Uygulamaları Artıyor!

Defansif (Çekinik) Tıp Uygulamaları Artıyor!

0 Oy

Neşter yarası!

Türk Tabipler Birliği (TTB), geçtiğimiz günlerde sonuçları çok tartışılacak bir araştırmaya imza attı...
TTB, 20 bin hekime malpraktis (tıpta yanlış uygulama) hakkında anket formu gönderdi. Bu formu, 2 bin 194 hekim yanıtladı. Ankete katılan doktorların yüzde 63.3'ü kamu, yüzde 25.4'ü sadece özel sektörde çalışırken yüzde 11.3'ünün ise hem özel hem de kamuda çalıştığı belirtildi. Anketin en çarpıcı sonucu, katılan doktorların yüzde 55.6'sının herhangi bir olumsuz sonuçtan sorumlu tutulmamak için korunmacı (çekinik) tıp yöntemini benimseyeceklerini ifade etmeleri oldu. Araştırmaya göre, hataların artıyor olabileceğini düşünen hekimler yüzde 16'lık bir dilimken, her 3 hekimden biri de şikayet ve dava konusunun arttığını, ancak önemli bir kısmının gerçekçi bir nedene dayanmadığını belirtti.

Eğitim Yetersiz

Akşam Gazetesi'nden Dilek Gedik'in haberine göre, ankette 'Kendinizi yetkin hissetmediğiniz, bu nedenle uygulama sırasında malpraktis (hata) kaygısı yaşadığınız bilgi ve beceri alanları var mı?' sorusuna verilen yanıt oldukça düşündürücü. Hekimlerin yüzde 53.1'i hasta muayene veya tedavi ederken kendilerini yetersiz hissettikleri en az bir uygulama olduğunu ifade etti.

Sigortacılara Yeni Pazar

Hekim hatalarına karşı zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusunda da düşünceleri olumsuz. Ankete katılanların yüzde 50'si mesleki sorumluluk sigortasının sigorta şirketlerine yeni bir pazar yaratmak amacıyla yapıldığı görüşünde. Tazminat sisteminin, kötüye kullanıma açık olduğu ve hekimlerin dava açılmasını önlemek için gereksiz tanı yöntemi uygulayabileceklerini düşünenlerin oranı da yüzde 86.

HASTA YAKINI ŞİDDETİ

Bir başka ilginç sonuç da son yıllarda artan hasta veya hasta yakının doktorlara uyguladığı şiddetle ilgili. Ankete katılan doktorlar, hekim hatalarının gündemde olmasıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddet arasında nedensel bir ilişki olduğuna inanıyor. Bu oran yüzde 84.7 gibi çok yüksek bir oran.

Yorum Yap

İletişim Bilgileriniz Hiçbir Şekilde Paylaşılmayacaktır. * lı Alanları Doldurmak Zorunludur.

E-Bülten’ e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...